Ska man välja idrott åt sina barn?

Ska man välja idrott åt sina barn?

Det korta svaret på frågan i rubriken – om man ska välja idrott åt sina barn – är nej. Med det menas att man inte ska fatta beslutet åt barnen, utan att de själva i så stor mån som möjligt ska få välja vilken idrott de vill ägna sig åt. ”I så stor mån som möjligt” är viktigt i samanhanget, eftersom föräldrarna självklart oundvikligen kommer att ha viss kontroll över vilka idrotter som barnet kommer i kontakt med. När barnet provar på olika idrotter gäller det dock att som förälder vara lyhörd för barnets intresse, och stötta barnet i den idrott hen väljer.

Nyckelordet i den förra meningen är ”stötta”. Med det menas inte att lägga sig i eller att pusha, utan helt enkelt att finnas till för barnet och visa att man delar hens intresse, till exempel genom att skjutsa till träningar, komma och titta på tävlingar och matcher och se till att barnet har all utrustning som krävs för sporten. Man kan till exempel köpa barnkläder online på Kidsbrandstore.se för att hitta passande träningskläder. Det man absolut inte ska göra som förälder är att försöka utföra tränarens arbete, och komma med tips och råd om hur barnet kan förbättra sig på träningar. De må vara välmenande, men kan leda till att barnet börjar känna press att prestera på träningarna för att göra föräldern nöjd. Det leder inte till ett långsiktigt idrottande förknippat med glädje.

Något annat som kan vara bra att ha i åtanke när ens barn tillsammans med en själv ska välja idrott är att man inte behöver välja bara en. Faktum är att forskning visar att barns utveckling påverkas positivt av den mångsidiga träning man får av att utöva flera olika idrotter, och att det i längden har bättre effekt för elitsatsning än att bara träna en sport intensivt. Låt därför ditt barn prova sig fram tills hen har hittat rätt!

Behandling av skador inom idrott

Behandling av skador inom idrott

Idrott och en aktiv livsstil är viktigt för vårt välmående. Att röra på sig ger en minskad risk för många hälsoproblem, både fysiska och psykiska. Sport kan även hjälpa till att skapa sociala kontakter och barn inspireras ofta av stora stjärnor inom idrott. Men trots detta är idrott inte helt riskfritt utan kommer ofta med skador, som kan variera mellan allt från skrapsår till benbrott. För att diagnostisera en skada är det viktigt att ha tillgång till rätt teknisk utrustning, och den här texten kommer ta upp hur den tekniska utvecklingen hjälpt till att göra vården av idrottsskador snabbare och smidigare.

Portabelt ultraljud ska hjälpa vid idrottsskador

När man pratar om ultraljud tänker de flesta människor på undersökning av fostret hos gravida. Detta trots att ultraljud egentligen har många användningsområden inom vården och skulle kunna vara väldigt användbara i fält utanför sjukhusets väggar. Problemet är att de flesta ultraljud är stora maskiner som vore omöjliga att smidigt transportera en längre sträcka. Dessutom är de dyra och detta försvårar ytterligare möjligheten att fullt utnyttja ultraljud inom alla områden. Det är därför det nu utvecklats en ny teknik, nämligen ett portabelt ultraljud med trådlös dosa som kommunicerar direkt med våra smartphones. Detta ultraljud är mycket mindre och billigare vilket kan göra att den är tillgänglig på fler platser, inte minst på idrottsplanen för att snabbt kunna användas vid skador.

Önskar att fler ska få tillgång till tekniken

Personerna bakom det nya ultraljudet har en önskan om att deras teknik ska kunna spridas till läkare över hela världen, samt till områden som ligger långt ifrån sjukhus som erbjuder ultraljud. Eftersom den är mycket billigare än de stora ultraljudsmaskiner tror man starkt att det ska vara möjligt att uppnå detta mål. Sammanfattningsvis kan man se att den nya tekniken i dagens samhälle öppnar ett fönster till tidigare oåtkomliga användningsområden inom vården. För idrotten kan detta betyda mycket. Att ha tillgång till ultraljud precis vid planen direkt efter en skada inträffat kan underlätta behandlingen och ge en snabbare återhämtning. På så vis kan idrottaren fortare återvända till sporten.

Arbeta som idrottslärare

Arbeta som idrottslärare

Att arbeta som idrottslärare är ett arbete som många kan se som väldigt engagerande och lärorikt. I Sverige är det inte svårt att hitta skolor som erbjuder denna typ av utbildning, oavsett om man vill lära ut idrott och hälsa till ungdomar, eller barn på grundskolenivå.

Som idrottslärare ansvarar man för att få sina elever intresserade av olika typer av träning och se till att de hpersonal trainer in gymar förutsättningarna som krävs för att utveckla sig själva på det fysiska planet, t.ex. motorik eller kunna känna rytmik. När en idrottslärare ger eleverna träning som baseras på lagidrott är det lärarens uppgift att se till att alla elever strävar mot samma mål och lär barnen eller ungdomarna att samarbeta och jobba som ett team.

Om man har lyckats komma sina elever nära är det många som vittnar om att de även har lyckats få sina elever att ta sig tid för idrott och motion på fritiden. I samband med att tekniken blir mer tillgänglig är det färre och färre barn och unga som är ute och rör på sig. Genom att informera eleverna om hur viktigt det är att sköta sin kropp och hälsa kan man förhoppningsvis se till att barnen tar med sig denna information genom hela livet. Att hålla igång och vara aktiv under sitt liv minimeras chanserna för att man ska skada sig, råka på otrevliga sjukdomar eller hälsoproblem, men även se till att undvika arbetsskador när man blir äldre.

Som idrottslärare har man i uppgift att planera undervisningen att den passar alla elever på ett eller annat sätt. Skulle det vA personal trainer helping a man working outara så att någon elev har ett funktionshinder eller handikapp brukar en individuell plan sättas upp för just denna person. Läraren ser även till att dokumentera varje elevs utveckling och engagemang, och det är också det som ligger till grund för elevens betyg i ämnet.

Barn och unga är fantastiska människor att få arbeta med och kommer gärna med många egna förslag och idéer. Idrottsläraren brukar samarbeta med annan skolpersonal och elever för att tillsammans sätta ihop roliga temadagar där motion och idrott kan utövas på ett lite roligare sätt än i gympasalen.

Idrott i skolan  

Idrott i skolan   

När man som vuxen ser tillbaka på den typen av idrott man hade i skolan, kanske det är vanligt att man tänker på brännboll eller hinderbanor. Orientering var också mycket vanligt. Dessa typer av grenar inom idrotten finns vanligtvis kvar på många skolor, men många anser att det skulle behövas fler idrottstimmar än vad det gör idag.

Gymnastik i skolan brukar ske 1-2 gånger i veckan. Sverige är faktiskt det land som har minst antal idrottstimmar i helaFour multiracial children in potato sack race
Europa. Ändå är svenskarna väl medvetna om de positiva effekter som gymnastik har på barn.

Det kan skilja väldigt mycket på hur barn spenderar sin fritid. Alla barn har inte möjlighet att få utöva någon sport eller idrott och det kan bero på flera olika saker. Vanligtvis beror det dock på att föräldrarna inte har råd att låta sitt barn träna en speciellt typ av träning. Har man dessutom flera barn kan hobbys som fotboll, ridning eller ishockey bli mycket dyrt och tära på familjens ekonomi ordentligt.

Skolan är till för att utveckla och stimulera barns fysiska och psykiska behov. Det är inte enbart matte eller engelska som kommer att gynna barnet i framtiden, utan även saker som rätt motion och hälsa ser till att Sverige har friskare barn. Genom att införa mer idrottstimmar i veckan kan det även förhindra övervikt eller andra typer av hälsoproblem hos barn och ungdomar. Om man tittar på statitisken är det cirka 20% av alla Sveriges barn som lider av övervikt eller fetma.

Happiness cheerleaders posing with pon-ponVarför det har varit svårt att införa detta i barnens skolor är svårt att säga. Vissa kommuner menar att det är tillräckligt mycket idrott, medan andra anser att det är viktigare med fler mattetimmar. Som förälder kan det även vara svårt att få sitt barn att aktivera sig tillräckligt mycket, speciellt om man själv känner att man inte har tid att göra det tillsammans. Om skolor då börjar införa obligatorisk gymnastik under vardagarna finns inte längre några ursäkter. Som vuxen har man ett ansvar för att se till att barnen är sunda och friska och inte lägger en grund för framtida hälsoproblem.

Sporta för hälsan

Sporta för hälsan

Majoriteten av alla människor är väl medvetna om vad träning gör för hälsan, trots det är det fortfarande väldigt många människor som inte vill, eller kan, träna. Det kan vara av flera olika anledningar, men eftersom träning inte behöver kosta Female drinking waternågot är det vanligtvis enbart för att det kan vara riktigt svårt att komma igång.

Träning och idrott är inte enbart till för att öka i muskelmassa eller minska i vikt, även om dessa saker kan vara mycket positiva för hälsan och sitt välmående. Att på något sätt röra på sig och se till att kroppen får motion, ökar också de positiva effekterna på insida av kroppen.

Om man har ett högt eller lågt blodtryck kan vid träning se till att blodtrycket normaliseras. När blodflödet ökar bildas nya blodkärl. Blodtrycket minskar rätt kraftigt direkt efter träningen, vilket gör att det blir en stor avlastning på hjärtat och blodkärlen.

Att man går ner i vikt av träning är det inget snack om. Det beror självklart på vilken typ av träning och idrott man använder sig av. När man förbrukar mycket energi är det oftast först bukfettet som kommer att minska. Det är denna typ av effekt av träning som många strävar efter då bukfetma är mycket vanligt.

Det är faktiskt få personer som är medvetna om hur bra idrott är för hjärnan. Idrott och motion förbättrar minnet och ökar koncentrationsförmågan avsevärt. Det brukar även sägas att inlärningen blir betydligt bättre och att man får en mer utvecklas och smidig motorik.

Precis som med allt annat ska träning ske i lagom stora mängder. Det är viktigt att Teenage Hispanic girl in stadium watching sporting eventman äter rätt när man tränar hårt och ser till att kroppen får vila ordentligt och att man sover bra om kvällarna. När man sover får musklerna en chans att återhämta sig och utan återhämtning har musklerna ingen möjlighet att växa sig starkare. Vid alldeles för hård och intensiv träning finns det risk att musklerna istället bryts ner om man inte planerar in någon eller några dagar i veckan för att vila upp sig.

Man kan enkelt säga att det finns många positiva anledningar till att träna. Det gäller bara att hitta en idrott eller träningsform som man inte så lätt tröttnar på!

Hitta den idrott du gillar  

Hitta den idrott du gillar   

Det finns väldigt många olika typer av idrott att prova på om man känner att man vill komma igång med sin träning. Idrott och olika typer av sport har länge varit ett sätt för människor att gå ner i vikt, bygga muskelmassa eller tävla mot varandra. Det är ett mycket stort intresse med många grenar och nästan var och varannan människa är intresserad av någon typ av idrott, även om man kanske inte utövar sporten själv.

För den som ännu inte hittat en idrott som man tycker om, finns det mängder med olika prova-på klasser eller träningar som man har möjlighet att vara med på. På detta sätt behöver man inte införskaffa sig hela kitet till ishockeyträningar eller ridning, utan kan få låna det som behövs från den klubb man väljer att besöka.

Som vuxen har man vanligtvis ett ungefärligt hum om vilken typ av idrott man tror kan falla en i smaken. Man har säkerligen utövat både en eller flera idrotter under sina år och vet vad man gillar och inte. Är man barn är det vanligtvis svårare att veta vad man tycker om, man har ännu inte haft möjlighet att testa så många olika sporter och det är mycket vanligt att intresset kan förändras väldigt snabbt. Ena dagen är barnet fullt intresserat av att börja spela innebandy, men två träningstillfällen senare är det dags för något nytt.

Det är viktigt att låta barnet få prova olika typer av idrott för att hitta den träningsform som de uppskattar mest. Som förälder kan det dock kännas tidskrävande och jobbigt att leta fram nya klubbar, se till att det finns träningskläder för varje ny typ av sport, men även betala en terminsavgift om barnet ofta byter intresse. Det absolut bästa att göra i denna situation är att låta barnet få prova på idrotten några gånger, innan man väljer att betala en hel terminsavgift. Majoriteten av idrottsföreningar eller klubbar har utrustning att låna ut och är väl medvetna om att barn lätt kommer och går, därför är det inte ovanligt att man som förälder har möjlighet att låta sitt barn testa på sporten några gånger innan man bestämmer sig.