Idrott i skolan  

När man som vuxen ser tillbaka på den typen av idrott man hade i skolan, kanske det är vanligt att man tänker på brännboll eller hinderbanor. Orientering var också mycket vanligt. Dessa typer av grenar inom idrotten finns vanligtvis kvar på många skolor, men många anser att det skulle behövas fler idrottstimmar än vad det gör idag.

Gymnastik i skolan brukar ske 1-2 gånger i veckan. Sverige är faktiskt det land som har minst antal idrottstimmar i helaFour multiracial children in potato sack race
Europa. Ändå är svenskarna väl medvetna om de positiva effekter som gymnastik har på barn.

Det kan skilja väldigt mycket på hur barn spenderar sin fritid. Alla barn har inte möjlighet att få utöva någon sport eller idrott och det kan bero på flera olika saker. Vanligtvis beror det dock på att föräldrarna inte har råd att låta sitt barn träna en speciellt typ av träning. Har man dessutom flera barn kan hobbys som fotboll, ridning eller ishockey bli mycket dyrt och tära på familjens ekonomi ordentligt.

Skolan är till för att utveckla och stimulera barns fysiska och psykiska behov. Det är inte enbart matte eller engelska som kommer att gynna barnet i framtiden, utan även saker som rätt motion och hälsa ser till att Sverige har friskare barn. Genom att införa mer idrottstimmar i veckan kan det även förhindra övervikt eller andra typer av hälsoproblem hos barn och ungdomar. Om man tittar på statitisken är det cirka 20% av alla Sveriges barn som lider av övervikt eller fetma.

Happiness cheerleaders posing with pon-ponVarför det har varit svårt att införa detta i barnens skolor är svårt att säga. Vissa kommuner menar att det är tillräckligt mycket idrott, medan andra anser att det är viktigare med fler mattetimmar. Som förälder kan det även vara svårt att få sitt barn att aktivera sig tillräckligt mycket, speciellt om man själv känner att man inte har tid att göra det tillsammans. Om skolor då börjar införa obligatorisk gymnastik under vardagarna finns inte längre några ursäkter. Som vuxen har man ett ansvar för att se till att barnen är sunda och friska och inte lägger en grund för framtida hälsoproblem.