Arbeta som idrottslärare

Att arbeta som idrottslärare är ett arbete som många kan se som väldigt engagerande och lärorikt. I Sverige är det inte svårt att hitta skolor som erbjuder denna typ av utbildning, oavsett om man vill lära ut idrott och hälsa till ungdomar, eller barn på grundskolenivå.

Som idrottslärare ansvarar man för att få sina elever intresserade av olika typer av träning och se till att de hpersonal trainer in gymar förutsättningarna som krävs för att utveckla sig själva på det fysiska planet, t.ex. motorik eller kunna känna rytmik. När en idrottslärare ger eleverna träning som baseras på lagidrott är det lärarens uppgift att se till att alla elever strävar mot samma mål och lär barnen eller ungdomarna att samarbeta och jobba som ett team.

Om man har lyckats komma sina elever nära är det många som vittnar om att de även har lyckats få sina elever att ta sig tid för idrott och motion på fritiden. I samband med att tekniken blir mer tillgänglig är det färre och färre barn och unga som är ute och rör på sig. Genom att informera eleverna om hur viktigt det är att sköta sin kropp och hälsa kan man förhoppningsvis se till att barnen tar med sig denna information genom hela livet. Att hålla igång och vara aktiv under sitt liv minimeras chanserna för att man ska skada sig, råka på otrevliga sjukdomar eller hälsoproblem, men även se till att undvika arbetsskador när man blir äldre.

Som idrottslärare har man i uppgift att planera undervisningen att den passar alla elever på ett eller annat sätt. Skulle det vA personal trainer helping a man working outara så att någon elev har ett funktionshinder eller handikapp brukar en individuell plan sättas upp för just denna person. Läraren ser även till att dokumentera varje elevs utveckling och engagemang, och det är också det som ligger till grund för elevens betyg i ämnet.

Barn och unga är fantastiska människor att få arbeta med och kommer gärna med många egna förslag och idéer. Idrottsläraren brukar samarbeta med annan skolpersonal och elever för att tillsammans sätta ihop roliga temadagar där motion och idrott kan utövas på ett lite roligare sätt än i gympasalen.