Behandling av skador inom idrott

Idrott och en aktiv livsstil är viktigt för vårt välmående. Att röra på sig ger en minskad risk för många hälsoproblem, både fysiska och psykiska. Sport kan även hjälpa till att skapa sociala kontakter och barn inspireras ofta av stora stjärnor inom idrott. Men trots detta är idrott inte helt riskfritt utan kommer ofta med skador, som kan variera mellan allt från skrapsår till benbrott. För att diagnostisera en skada är det viktigt att ha tillgång till rätt teknisk utrustning, och den här texten kommer ta upp hur den tekniska utvecklingen hjälpt till att göra vården av idrottsskador snabbare och smidigare.

Portabelt ultraljud ska hjälpa vid idrottsskador

När man pratar om ultraljud tänker de flesta människor på undersökning av fostret hos gravida. Detta trots att ultraljud egentligen har många användningsområden inom vården och skulle kunna vara väldigt användbara i fält utanför sjukhusets väggar. Problemet är att de flesta ultraljud är stora maskiner som vore omöjliga att smidigt transportera en längre sträcka. Dessutom är de dyra och detta försvårar ytterligare möjligheten att fullt utnyttja ultraljud inom alla områden. Det är därför det nu utvecklats en ny teknik, nämligen ett portabelt ultraljud med trådlös dosa som kommunicerar direkt med våra smartphones. Detta ultraljud är mycket mindre och billigare vilket kan göra att den är tillgänglig på fler platser, inte minst på idrottsplanen för att snabbt kunna användas vid skador.

Önskar att fler ska få tillgång till tekniken

Personerna bakom det nya ultraljudet har en önskan om att deras teknik ska kunna spridas till läkare över hela världen, samt till områden som ligger långt ifrån sjukhus som erbjuder ultraljud. Eftersom den är mycket billigare än de stora ultraljudsmaskiner tror man starkt att det ska vara möjligt att uppnå detta mål. Sammanfattningsvis kan man se att den nya tekniken i dagens samhälle öppnar ett fönster till tidigare oåtkomliga användningsområden inom vården. För idrotten kan detta betyda mycket. Att ha tillgång till ultraljud precis vid planen direkt efter en skada inträffat kan underlätta behandlingen och ge en snabbare återhämtning. På så vis kan idrottaren fortare återvända till sporten.