Ska man välja idrott åt sina barn?

Det korta svaret på frågan i rubriken – om man ska välja idrott åt sina barn – är nej. Med det menas att man inte ska fatta beslutet åt barnen, utan att de själva i så stor mån som möjligt ska få välja vilken idrott de vill ägna sig åt. ”I så stor mån som möjligt” är viktigt i samanhanget, eftersom föräldrarna självklart oundvikligen kommer att ha viss kontroll över vilka idrotter som barnet kommer i kontakt med. När barnet provar på olika idrotter gäller det dock att som förälder vara lyhörd för barnets intresse, och stötta barnet i den idrott hen väljer.

Nyckelordet i den förra meningen är ”stötta”. Med det menas inte att lägga sig i eller att pusha, utan helt enkelt att finnas till för barnet och visa att man delar hens intresse, till exempel genom att skjutsa till träningar, komma och titta på tävlingar och matcher och se till att barnet har all utrustning som krävs för sporten. Man kan till exempel köpa barnkläder online på Kidsbrandstore.se för att hitta passande träningskläder. Det man absolut inte ska göra som förälder är att försöka utföra tränarens arbete, och komma med tips och råd om hur barnet kan förbättra sig på träningar. De må vara välmenande, men kan leda till att barnet börjar känna press att prestera på träningarna för att göra föräldern nöjd. Det leder inte till ett långsiktigt idrottande förknippat med glädje.

Något annat som kan vara bra att ha i åtanke när ens barn tillsammans med en själv ska välja idrott är att man inte behöver välja bara en. Faktum är att forskning visar att barns utveckling påverkas positivt av den mångsidiga träning man får av att utöva flera olika idrotter, och att det i längden har bättre effekt för elitsatsning än att bara träna en sport intensivt. Låt därför ditt barn prova sig fram tills hen har hittat rätt!